inspiration

En bog om frivillige organisationer

Posted On oktober 28, 2014 at 10:09 am by / Kommentarer lukket til En bog om frivillige organisationer

Selvom forskellige typer af frivillige Organisationer ofte er slået sammen (cross-national) analyserer og argumenterer vi for, at forskere bør skelne mellem forskellige typer af organisationer. I den første del af bogen, udarbejder vi en typologi over frivillige organisationer baseret på teoretiske overvejelser og tidligere empiriske analyser af de primære bekymringer omkring disse frivillige organisationer: fritidsorganisationer opfylder rekreative formål, interesseorganisationer har til formål at repræsentere deres medlemmers interesser, og aktivistiske organisationer er fortaler for brede samfundsmæssige interesser. Vi præsenterer en foranstaltning, der er cross-nationalt ækvivalent. Den anden del af bogen illustrerer gyldigheden og relevansen af ​​typologien for studier af associerende involvering. Først præsenterer vi skalaen for Mokken analysen, som viser repertoiret af aktiviteter (medlemskab, deltagelse, frivilligt arbejde, og donation af penge) som borgerne anvender forskelligt i de tre typer af oranisationer. Dernæst, præsenterer vi en tværnational analyse som viser, at forholdet mellem engagement og andelen af frivillige i frivillige organisationer adskiller sig på tværs af de tre typer. Endeligt er de tre typer af organisationer forskelligt relateret til (formodede) årsager og konsekvenser af organisations mæssigt engagement. Vi viser, at mange af disse forskelle udligner hinanden, når vi ikke skelner mellem fritid, interesse og aktivistiske organisationer. Alt i alt, viser denne bog, at sondringen mellem fritid, interesse og aktivistiske organisationer giver betydelige, og teoretisk relevante resultater.